Markt der Möglichkeiten


Willkommen zum „Markt der Möglichkeiten“ als digitaler Informationsplattform.

Hier finden Sie Videos und Informationen zu Einrichtungen und aktiven Gruppen im Bereich Inklusion aus der Region.

Inklusionsberatungsstelle Marienbad

CENTRUM SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ A TERAPEUTICKÉ POMOCI A PODPORY
Inklusionsberatungsstelle Marienbad unter der Schirmherrschaft der Schule Kleeblatt in Marienbad

https://www.centrumpomoci.eu/

https://photos.app.goo.gl/khJXKA2w86eoC9zU8

Untertitel:

S velkou radostí bychom vás chtěli pozvat do našeho nově otevřeného CENTRA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ A TERAPEUTICKÉ POMOCI v Mariánských Lázních, které je tady pro všechny, kdo potřebují: pomoc, podporu, konzultaci… Můžou přijít jednotlivci, skupiny, rodiny, pedagogové, asistenti pedagogů, zkrátka všichni, kteří potřebují nějakým způsobem pomoct, podpořit, cokoliv konzultovat.

Nacházíme se v budově pošty a máme velké štěstí, že v našem centru působí výborná speciální pedagožka magistra Markéta Klausová a sociální pracovník a psychoterapeut Ondřej Žák, kteří se na vás těší a sami vám představí náplň svojí práce.

Ráda bych vám nabídla speciálně-pedagogické poradenství a péči pro děti, studenty, rodiče i učitele, kteří chtějí řešit nejrůznější obtíže v učení, výchově či studiu.

Dobrý den, jmenuji se Ondřej Žák. Chtěl bych vás pozvat do rodinného centra v Mariánských Lázních. Jsem tu sociální pracovník a terapeut a nabízím vám své bohaté a dlouholeté zkušenosti v oblasti pomoci lidem.

Trápí-li vás něco? Chcete si popovídat o tom co vás tíží, přijďte prosím za námi.

 

Mit großer Freude möchten wir sie in unser neu geöffnetes Zentrum für SONDERPÄDAGOGISCHE UND THERAPEUTISCHE UNTERSTÜTZUNG UND HILFE in Marienbad einladen, das hier für all diejenigen da ist, die Hilfe, Unterstützung oder Konsultation brauchen. Einzelne, Gruppen, Familien, Pädagogen, pädagogische Assistenten, im Kurzen alle, die  irgendeine Art Hilfe, Unterstützung oder Konsultation brauchen, können kommen.

Wir befinden uns im Postgebäude und es ist ein großes Glück, dass in unserem Zentrum eine sehr gute Sonderpädagogin, Marketa Klausova, und Sozialarbeiter und Psychotherapeut Ondrej Zak arbeiten. Beide freuen sich auf Sie und möchten Ihnen ihren Arbeitsinhalt vorstellen.

Ich möchte Ihnen gerne sonderpädagogische Beratung und Betreuung für Kinder, Studenten, Eltern und Lehrer anbieten, die verschiedenste Beschwerden beim Lernen, im Studium und in der Erziehung angehen möchten.

Guten Tag, ich heiße Ondrej Zak. Ich möchte Sie in das Familienzentrum in Marienbad einladen. Ich bin hier Sozialarbeiter und Therapeut und ich biete Ihnen meine vielseitigen und langjährigen Erfahrungen im Bereich Hilfe für Menschen in verschiedenen Situationen an.

Macht Ihnen irgendetwas Sorgen? Wenn sie darüber sprechen möchten, was Ihnen Sorgen macht, kommen sie zu uns.

Selbsthilfegruppe Behinderte und Nichtbehinderte für den Landkreis Tirschenreuth e.V.

https://www.shg-tirschenreuth.de/

EJF-Akademie für Bildung und deutsch-tschechische Zusammenarbeit in der Sozialakademie „Haus Silberbach“

Die deutsch-tschechische Zusammenarbeit ist ein Arbeitsfeld der EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit nicht nur in der Sozialakademie „Haus Silberbach“.

Unsere Angebote und Kooperationen reichen von psychosozialer, menschenrechtlicher, ethischer und sprachlicher Bildung bis hin zu Veranstaltungen über Geschichte, Ethik, Spiritualität, Kultur und Publikationen. Wir sind offen für neue Impulse anderer Akteure und für aktuelle Herausforderungen in beiden Gesellschaften. Mit diesen Aktivitäten möchten wir zur menschenwürdigen und gerechten Gestaltung des Lebens und des Zusammenlebens von Tschechen und Deutschen beitragen.

Die Anlaufstelle und die schönen Räumlichkeiten mit einer ausgezeichneten Küche befinden sich auf deutscher Seite in Silberbach bei Selb nahe der Grenze zu Cheb. Alle Veranstaltungen finden zweisprachig statt.

Wir möchten Menschen unterschiedlichen Alters aus der Tschechischen Republik und Deutschland helfen, verschiedene Themen anzusprechen und zu diskutieren, einander besser kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und sich gegenseitig zu bereichern und zu inspirieren.

Als Projektpartner nehmen wir auch an den Programmen anderer Akteure teil, beteiligen uns an der Vermittlung von Kontakten und verbinden Menschen und Organisationen. Auch Fachpraktika und andere Einsatzmöglichkeiten können angefragt werden.

Finanziert werden unsere Projekte mit Geldern aus dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Dieser hilft Brücken zu bauen zwischen Deutschen und Tschechen. Er fördert gezielt Projekte, welche die Menschen beider Länder zusammenführen und Einblicke in die Lebenswelten, die gemeinsame Kultur und Geschichte ermöglichen und vertiefen.

Ein weiteres Projekt wird von  "Aktion Mensch" gefördert:
In dem Projekt "Anders und trotzdem gleich" wurde an der "Kleeblatt"-Schule in Marienbad eine Inklusionsberatungsstelle eingerichtet, die im Februar 2020 ihre Arbeit aufgenommen hat.


Česko-německá spolupráce je jednou z oblastí EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit v Sociální akademii „Domě v Silberbachu Přeshraniční spolupráce usiluje o vytváření sociálně kompetentních propojení a podporuje myšlenku evropské vzájemnosti.  

Naše nabídky a spolupráce zahrnují oblasti psychosociálně-zdravotní, lidskoprávní, etické a jazykové i aktivity se vztahem k dějinám, etice, spiritualitě, kultuře a publikační činnosti. Jsme otevřeni novým impulzům dalších aktérů a aktuálním výzvám ve společnostech obou zemí. Prostřednictvím zmíněných aktivit chceme přispět k lidsky důstojnému a spravedlivému utváření života a soužití Čechů a Němců zejména v příhraničním regionu.

Naše základna a její krásné prostory s výbornou kuchyní se nachází na německé straně v Silberbachu u Selbu v blízkosti hranic směrem od Chebu. Všechna setkání a akce jsou tlumočeny, aby je mohl každý prožít ve svém mateřském jazyce.

Rádi bychom pomáhali lidem různého věku z Česka i Německa a podporovali je. Rádi bychom projednávali různá témata, lépe se vzájemně poznávali, obohacovali, inspirovali a přispívali k odbourávání předsudků. 

Účastníme se jako partneři i programu druhých, zapojujeme se do prostředkování kontaktů a snažíme se propojovat lidi a organizace. Mohou se na nás obracet spoluobčané s přáním ohledně praxí.

Naše projekty jsou financovány z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Tento fond pomáhá budovat mosty mezi Němci a Čechy. Cíleně podporuje projekty, které spojují lidi obou zemí a umožňují a prohlubují vhled do rozmanitých světů života, do společné kultury a historie.

Další projekt je podpořen „Aktion Mensch“: v rámci projektu „Jiní a přesto stejní“ bylo zřízeno při naší partnerské škole Čtyřlístek v Mariánských Lázních Centrum speciálně pedagogické a terapeutické pomoci a podpory, které zahájilo svou činnost v únoru roku 2020. 

Ansprechpartner / Kontaktní osoba-koordinátor:
René Milfait
Tel.: +49 0151 55982607 ; + 420 736 678634
Mail: milfait.rene@ejf.de; rene.milfait@seznam.cz

https://www.ejf.de/arbeitsbereiche/bildung-int-zusammenarbeit/internationale-zusammenarbeit/deutsch-tschechische-zusammenarbeit.html

Gospel Workshop Silberbach 2019

Konference Silberbach Cestovní ruch pro všechny: inkluze a lidský kapitál pro rozvoj regionů, 14. - 15. 11. 2019, Hotel Haus Silberbach, Německo / Behindertengerechter Tourismus: ein Beitrag zur Inklusion, 14.-15.11.2019

Unabhängige Beratungsstelle für Inklusion Tirschenreuth

Unabhängige Beratungsstelle für Inklusion am Staatlichen Schulamt im Landkreis Tirschenreuth

Staatl. Schulamt Tirschenreuth, Mähringer Str. 9, 95643 Tirschenreuth
Tel.:   09631/88480
E-Mail:  ubi.inklusion@tirschenreuth.de

http://www.schulamt-tirschenreuth.de/Inklusion/Inklusion.htm

Modellregion für Inklusion in Tirschenreuth

Miteinander inklusive Bildung in Tirschenreuth gestalten

Staatl. Schulamt Tirschenreuth, Mähringer Str. 9, 95643 Tirschenreuth
Tel.:   09631/88345
E-Mail:  schulamt@tirschenreuth.de

http://www.schulamt-tirschenreuth.de/InklRegionTIR/InklRegTir.htm

Ausstellung Inklusion – ein Teil vom Ganzen

Ein künstlerisches Ausstellungsprojekt von Besucher*innen und Mitarbeiter*innen der Tagesstätte Sozialteam OASE Weiden

https://www.sozialteam.de/

 

Und jetzt sind Sie gefragt:

Wo haben Sie bereits Inklusion erlebt ?
https://www.menti.com/94j828gww7

Wo haben Sie Grenzen der Inklusion erlebt?
https://www.menti.com/4ns9a4jpij

Was muss geändert werden, um Inklusion zu ermöglichen?
https://www.menti.com/zydja1oh66